YuCo medical

Copyright


“Werken met hart voor de zaak.”

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, (html en/of php) scripts & codes, systemen, foto′s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo′s (tezamen ′merken′), zijn eigendom van of in licentie bij YuCo Medical. En worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang hebben tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van YuCo Medical.

copyright foto′s

De foto′s die worden getoond op de website zijn gebonden aan exclusief gebruik door YuCo Medical. Deze foto′s mogen in geen enkel geval gebruikt of gedownload worden door gebruikers van de site. Het beeldmateriaal is afkomstig van diverse leveranciers van beeldmateriaal en aldaar contractueel beschermd.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via:

mail: info@yucomedical.nl
telefoon: 076 – 88 71 313
of via ons contactformulier

Sitemap

Wil je op de hoogte gehouden worden?

meld je dan aan voor onze nieuwsbrief:

    YuCo Medical … een bewuste keuze

    YuCo Medical is NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft het SNA Keurmerk!

     

    sna