YuCo medical

Mag ik als ZZP-er werken in de zorg van de wet DBA

4.jpg

Mag ik als ZZP-er in de zorg werken van de wet DBA

Wanneer je overweegt om als zelfstandige in de zorg te gaan werken, is het cruciaal om te begrijpen hoe de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) hier invloed op heeft. Deze wet, ingevoerd om schijnzelfstandigheid te bestrijden, kan verschillende implicaties hebben voor jouw werkomstandigheden en contracten. In dit artikel wordt uitgelegd wat de wet inhoudt, welke mogelijke risico’s er zijn, en hoe je je kunt voorbereiden. Stap voor stap behandelen we de wettelijke vereisten en de beste manieren om conform deze regels te werken. Daarnaast wordt geadviseerd om een zorgadviesbureau zoals YuCo Medical Consultancy in te schakelen om diepgaande informatie en advies te verkrijgen. Dit bureau kan jou informeren en adviseren, zonder de rol van bemiddelaar aan te nemen.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), Wet Verduidelijking Arbeidsrelaties (Vbar) en de Wet Toezicht Toelating Arbeidsmarkt (WTTA) vormen samen een complex regelgevend kader dat een directe impact heeft op het professionele en financiële landschap van zzp’ers. In deze blog ligt de focus op de wet DBA.

Belangrijkste punten:

 • Wet DBA: De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is bedoeld om een duidelijk onderscheid te maken tussen zelfstandigen en werknemers.
 • Zelfstandig Ondernemersschap: Als zorgprofessional kan je als zelfstandige werken, mits je voldoet aan de criteria die door de Belastingdienst zijn opgesteld.
 • Inhuur via Zorgadviesbureau: Het is handig om een zorgadviesbureau, zoals YuCo Medical Consultancy, te raadplegen om te voldoen aan de eisen van de Wet DBA.
 • Geen Bemiddeling: YuCo Medical Consultancy biedt advies en informatie, maar treedt niet op als bemiddelaar tussen de zelfstandige en zorginstelling.
 • Modelovereenkomst: Het werken met een goedgekeurde modelovereenkomst kan helpen bij het voldoen aan de voorwaarden van de Wet DBA.
 • Risicobeperking: Het gebruik van advies van een gespecialiseerd bureau helpt bij het minimaliseren van risico’s verbonden aan schijnzelfstandigheid.
 • Verantwoordelijkheden: Zowel de zelfstandige als de zorginstelling dienen proactief te controleren of hun arbeidsrelatie voldoet aan de voorwaarden van de Wet DBA.
Mag ik als ZZP-er werken in de zorg van de wet DBA

Achtergrond van de Wet DBA

Wat is de Wet DBA?

De Wet DBA, of voluit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, werd geïntroduceerd om helderheid te scheppen over de arbeidsverhoudingen tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers. Deze wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en verschaft een kader om te bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking of een zelfstandige overeenkomst. Dit is cruciaal, want dit bepaalt of je wel of niet als zelfstandige kunt werken onder bepaalde voorwaarden.

Op het eerste gezicht lijkt de Wet DBA complex, maar de kern draait om één vraag: is er sprake van zelfstandigheid? Je opdrachtgevers moeten in overeenstemming met jou kunnen aantonen dat jullie arbeidsrelatie geen verkapte dienstbetrekking is. Dit is van groot belang om te voorkomen dat werkgevers en opdrachtgevers hoge boetes of naheffingen krijgen van de Belastingdienst. Het naleven van deze regels is cruciaal voor zowel jou als je opdrachtgever.

Doel en reikwijdte van de wet

Het hoofddoel van de Wet DBA is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Schijnzelfstandigheid doet zich voor wanneer een zelfstandige eigenlijk als werknemer functioneert, zonder dat er daarbij de bijbehorende arbeidsrechten of belasting- en premieverplichtingen in acht worden genomen. Door dit fenomeen aan te pakken, wil de wet arbeidsrechtelijke en fiscale ongelijkheden tussen zelfstandigen en werknemers verminderen.

De reikwijdte van de Wet DBA strekt zich uit over diverse sectoren, inclusief de zorgsector. Dit betekent dat wanneer jij als zelfstandige in de zorg werkt of wilt gaan werken, zowel jij als je opdrachtgever ervoor moeten zorgen dat jullie arbeidsrelatie op geen enkele manier op een dienstbetrekking lijkt. Voor zorgprofessionals is het extra belangrijk om deze regels te kennen en toe te passen om boetes en complicaties te vermijden.

Bij de toepassing van de Wet DBA is het belangrijk om expliciet vast te leggen dat je de werkzaamheden uitvoert zonder gezagsverhouding en zonder verplichting tot persoonlijke arbeid. Dit kan soms ingewikkeld zijn, vooral in de zorgsector waar de grens tussen leidinggevende taken en zelfstandige beroepsoefening dun kan zijn. YuCo Medical Consultancy kan je hierin adviseren en begeleiden om te zorgen dat je volgens de richtlijnen van de Wet DBA opereert. Hoewel ze zelf geen bemiddelende rol aannemen, bieden ze waardevolle inzichten die essentieel zijn voor jouw zelfstandige praktijk.

Mag ik als ZZP-er werken in de zorg van de wet DBA

Werken als zelfstandige in de zorg

Definitie van een zelfstandige (ZZP-er)

Een zelfstandige zonder personeel, vaak afgekort als ZZP-er, is een ondernemer die zonder personeel werkt en die zijn of haar eigen bedrijfsvoering regelt. Als ZZP-er bent u verantwoordelijk voor alles wat bij het runnen van een bedrijf komt kijken: u zoekt zelf naar opdrachten, bepaalt tarieven en draagt zorg voor uw eigen administratie en belastingverplichtingen.

In de zorgsector betekent dit dat u als ZZP-er inzetbaar bent in verschillende rollen, afhankelijk van uw kwalificaties en ervaring. Dit kan variëren van verpleegkundige tot fysiotherapeut en van verzorgende tot medisch specialist. Het sleutelwoord hier is autonomie: u heeft de vrijheid om uw werktijden en -plekken te bepalen, zolang dit binnen de kaders van de wetgeving valt.

Voordelen van werken als zelfstandige in de zorg

Werken als zelfstandige in de zorg biedt verschillende voordelen die het overwegen waard zijn. Een van de grootste voordelen is de flexibiliteit die u heeft in het kiezen van uw opdrachten. Dit betekent dat u uw werkrooster kunt aanpassen aan uw persoonlijke leven, wat leidt tot een betere werk-privébalans. Daarnaast kunt u vaak een hoger uurtarief vragen dan in loondienst, wat financiële voordelen met zich meebrengt.

Bovendien hebt u de mogelijkheid om een breed scala aan ervaringen op te doen doordat u in verschillende zorginstellingen en met verschillende doelgroepen kunt werken. Dit kan niet alleen uw professionele vaardigheden aanscherpen, maar ook uw netwerk uitbreiden, wat weer nieuwe kansen kan opleveren. Het is ook belangrijk te vermelden dat veel ZZP-ers in de zorg hun eigen ethiek en zorgstandaarden kunnen hanteren, waardoor ze beter zorg op maat kunnen leveren.

Als u geïnteresseerd bent in het werken als zelfstandige in de zorg, is het raadzaam om u goed te informeren over de juridische aspecten die hierbij komen kijken. YuCo Medical Consultancy kan u helpen met advies en informatie over hoe u als zelfstandige kunt voldoen aan de Wet DBA en andere relevante wet- en regelgeving. De consultants van YuCo Medical Consultancy bieden u de noodzakelijke kennis zonder als bemiddelaar op te treden, zodat u volledig zelfstandig kunt ondernemen.

Beperkingen

Welke soorten zorgdiensten kunnen worden verleend als zelfstandige?

Als zelfstandige in de zorgsector zijn er bepaalde soorten zorgdiensten die je mag verlenen, afhankelijk van jouw kwalificaties en ervaring. Je kunt werken in de thuiszorg, als verpleegkundige, fysiotherapeut, en andere vormen van persoonlijke zorg. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat jouw praktische ervaring en opleiding aansluiten bij de vereisten van de diensten die je wilt leveren.

Bepaalde specifieke zorgdiensten mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd vanwege de strikte regelgevingen en vergunningen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om specialistische medische zorg waarvoor een specifieke licentie vereist is. Met andere woorden, als zelfstandige kun je niet zomaar alle soorten zorgdiensten aanbieden zonder de juiste papieren en goedkeuringen. Erkenning van jouw kwalificaties door erkende zorginstellingen is ook cruciaal.

Type Zorgdienst Vereist
Thuiszorg Verpleegkundige of zorgopleiding
Fysiotherapie Erkende fysiotherapie licentie
Specialistische medische zorg Specifieke medische licentie
Persoonlijke verzorging Basis zorgopleiding
Verpleging Verpleegkundige diploma

Wat zijn de beperkingen ten aanzien van werkuren en patiëntenzorg?

Als zelfstandige moet je rekening houden met een aantal wettelijke beperkingen met betrekking tot jouw werkuren en de zorg die je biedt aan patiënten. Het is van essentieel belang om de arbeidstijdenwet in acht te nemen, die voorschrijft hoeveel uur je maximaal mag werken. Dit is niet alleen om jouw eigen gezondheid te beschermen, maar ook om te garanderen dat je patiënten de best mogelijke zorg krijgt. De wet DBA staat toe dat je als zelfstandige flexibel werkt, maar je moet er ook voor zorgen dat je niet overbelast raakt.

Bij het werken in de zorg is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de richtlijnen voor patiëntenzorg. Dit betekent dat je ervoor moet zorgen dat je patiënten op een veilige en wettelijk conforme manier behandeld worden. Daarbij is het cruciaal om up-to-date te zijn met de laatste regelgeving en gebruik te maken van jouw professionele oordeelsvermogen. Herkenning van de grenzen in jouw werkuren en patiëntenzorg kan je helpen om zowel jou als jouw patiënten te beschermen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de beperkingen en hoe deze kunnen worden nageleefd, is het raadzaam om een zorgadviesbureau zoals YuCo Medical Consultancy te raadplegen. Zij kunnen je bijstaan met informatie en advies over hoe je binnen de kaders van de wet DBA als zelfstandige in de zorg kunt werken, zónder dat zij optreden als bemiddelaar.

Naleving van de wet DBA

Hoe vast te stellen of je daadwerkelijk zelfstandige bent onder de wet DBA

Onder de wet DBA is een van de belangrijkste vragen die je je moet stellen of je daadwerkelijk als zelfstandige opereert. Dit wordt gebaseerd op enkele cruciale factoren zoals de mate van zelfstandigheid, de aard van de opdracht en de werkrelatie die je met de opdrachtgever hebt. Het is essentieel dat je afgesproken taken uitvoert zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever. Daarnaast moet je ook kunnen tonen dat je meerdere opdrachtgevers hebt of gemakkelijk kunt krijgen.

Bovendien mag de werkrelatie niet sterk lijken op die van een reguliere werknemer met een arbeidsovereenkomst. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet dezelfde werkzaamheden en verantwoordelijkheden hebt als vaste werknemers en dat jouw contract een duidelijke einddatum heeft. Bij twijfel kun je YuCo Medical Consultancy inschakelen voor gedegen advies. Zij kunnen je helpen bij het interpreteren van je positie, zodat je binnen de wet opereert en onnodige risico’s vermijdt.

Gevolgen van niet naleven van de wet DBA

Het niet naleven van de wet DBA kan verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor jou als zelfstandige maar ook voor de opdrachtgever. Fiscale naheffingen vormen een van de grootste risico’s, waarbij de Belastingdienst zowel de opdrachtgever als jou kan verplichten om alsnog loonheffingen en premies volksverzekeringen af te dragen, inclusief mogelijke boetes en rente.

Naast de financiële gevolgen kan non-compliance ook leiden tot reputatieschade en een verslechterde werkrelatie met je opdrachtgevers. Voor zorgprofessionals is dit extra belangrijk omdat de continuïteit en kwaliteit van zorg in het geding kunnen komen. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat jouw werkrelatie voldoet aan de eisen van de wet DBA, zodat je zowel jezelf als je opdrachtgevers beschermt tegen deze vervelende gevolgen.

Voor meer informatie, kun je terecht bij YuCo Medical Consultancy. Zij kunnen je informeren over de wet DBA en hoe je aan de eisen kunt voldoen om als zelfstandige in de zorg te werken. De juiste naleving van de wet helpt om mogelijke sancties en complicaties te vermijden, en biedt je meer zekerheid binnen jouw werkveld.

Mag ik als ZZP-er werken in de zorg van de wet DBA

Voordelen van werken onder de wet DBA

Flexibiliteit en autonomie in de zorgverlening

Eén van de grootste voordelen van werken onder de DBA-wetgeving is de flexibiliteit die je hebt in de manier waarop je je zorg verleent. Als zelfstandige heb je de vrijheid om je eigen uren in te delen en te kiezen voor opdrachten die het beste bij jou en jouw expertise passen. Dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld als verpleegkundige kunt beslissen om nachtdiensten te vermijden of juist te kiezen voor de flexibiliteit om overdag te werken.

Bovendien, doordat je geen directe werkgever hebt, kun je een grotere autonomie ervaren in je werk. Dit houdt in dat je zelf beslissingen kunt nemen met betrekking tot patiëntenzorg, zonder dat je gehinderd wordt door interne beleidsregels die vaak gelden binnen grotere zorginstellingen. Deze autonomie stelt je in staat om een meer persoonlijke benadering te hanteren, wat zowel voor jou als voor je patiënten voordelig kan zijn.

Kansen voor specialisatie en deskundigheid

Werken onder de DBA-wet kan ook betekenen dat je toegang hebt tot een scala aan mogelijkheden om je te specialiseren in jouw vakgebied. Door te werken als zelfstandige, kun je ervoor kiezen om jezelf te concentreren op specifieke terreinen van de zorg waar je affiniteit mee hebt. Dit biedt je de kans om jouw expertise verder te ontwikkelen en te profileren binnen een nichemarkt.

Bovendien is er vaak een groot aanbod van cursussen en trainingen beschikbaar die specifiek gericht zijn op zelfstandige zorgprofessionals. Dit geeft je de mogelijkheid om permanente educatie na te streven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Zo blijf je niet alleen relevant en deskundig, maar kun je ook de allerbeste zorg blijven bieden aan je patiënten.

Als zelfstandig werkende zorgprofessional kun je dus profiteren van de vele kansen voor specialisatie en deskundigheid die de DBA-wet mogelijk maakt. Of je nu geïnteresseerd bent in palliatieve zorg, geriatrie, of een andere tak binnen de gezondheidszorg, de mogelijkheden zijn eindeloos. Door jezelf te specialiseren, kun je bovendien hogere tarieven vragen en een grotere waarde toevoegen aan je diensten, wat zowel voor jou als voor je patiënten een positieve ontwikkeling kan zijn.

Mag ik als ZZP-er werken in de zorg van de wet DBA

Uitdagingen en overwegingen

Aansprakelijkheid en risicobeheer als zelfstandige

Wanneer je als zelfstandige in de zorg werkt, krijg je te maken met een aantal belangrijke uitdagingen op het gebied van aansprakelijkheid en risicobeheer. Als zelfstandig zorgverlener ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die je levert en de mogelijke fouten die je zou kunnen maken. In tegenstelling tot werknemers die onder een werkgever vallen, heb je geen dekking van een werkgever als er iets misgaat. Het afsluiten van goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering is daarom noodzakelijk om mogelijke claims te dekken. Dit kan een aanzienlijke kostenpost zijn, maar is essentieel om jezelf te beschermen.

Bovendien moet je als zelfstandige ook rekening houden met juridische aansprakelijkheid. De Wet DBA stelt dat er sprake moet zijn van een zuivere opdrachtgeverschap; als er aanwijzingen zijn dat de opdrachtgever eigenlijk de rol van werkgever vervult, kun je als zelfstandige in grote juridische problemen terechtkomen. Het is dus belangrijk om contracten zorgvuldig op te stellen en de relatie met de opdrachtgever helder te definiëren. Het kan verstandig zijn om hiervoor gespecialiseerde juridische hulp in te schakelen.

Impact op patiëntenzorg en relaties

Als zelfstandig zorgverlener werk je waarschijnlijk voor meerdere opdrachtgevers en behandel je diverse patiënten. Dit kan een positieve impact hebben omdat het je de mogelijkheid biedt om flexibel te zijn in je werk en je eigen voorkeuren en expertise in te zetten. Echter, door de korte duur van sommige opdrachten en de wisseling van werkplekken, kan de continuïteit van zorg onder druk komen te staan. Patiënten kunnen hierdoor te maken krijgen met verschillende zorgverleners, wat de relatie en het vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener kan beïnvloeden.

Daarnaast moet je als zelfstandige ook vaak onder hoge werkdruk functioneren, vooral als je meerdere opdrachten probeert te combineren. Dit kan niet alleen je eigen gezondheid beïnvloeden, maar ook de kwaliteit van de zorg die je biedt. Zorg er dus voor dat je realistische grenzen stelt aan de hoeveelheid werk die je aanneemt en houd continu de invloed van je werk op de patiëntenzorg in het oog.

De invloed die jouw werkwijze als zelfstandige kan hebben op patiëntenzorg en relaties is dus tweezijdig. Enerzijds biedt het mogelijkheden voor een gevarieerd werkveld en de kans om je kennis breed in te zetten. Anderzijds kan de wisseling van zorgverleners en hoge werkdruk voor uitdagingen zorgen. Het is daarom cruciaal om een goede balans te vinden en de zorg voor je patiënten altijd voorop te stellen.

Werken als zelfstandige in de zorg onder de wet DBA

Werken als zelfstandige in de zorg is zeker mogelijk onder de wet DBA, mits je zorgvuldig rekening houdt met de richtlijnen en regels die deze wet voorschrijft. Het is essentieel om duidelijke afspraken te maken met je opdrachtgevers en te zorgen dat deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Door open en transparant te werken, verklein je de kans op misverstanden en vermijd je eventuele naheffingen of boetes. Het inschakelen van een zorgadviesbureau, zoals YuCo Medical Consultancy, kan je hierbij helpen. Zij bieden uitgebreide adviezen en inzichten, zodat je goed geïnformeerd blijft en in staat bent om weloverwogen beslissingen te nemen zonder in juridische valkuilen te trappen.

Bij het overwegen om als zelfstandige in de zorg te werken, is het belangrijk om jezelf goed te informeren en bij twijfel professioneel advies in te winnen. De wet DBA biedt mogelijkheden, maar vraagt ook om oplettendheid en een goede administratie. Door de juiste stappen te nemen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, kun je jouw loopbaan als zelfstandig zorgverlener succesvol en zonder zorgen voortzetten. YuCo Medical Consultancy staat klaar om je van gedegen advies te voorzien en je wegwijs te maken in de complexe regelgeving, zodat jij je volledig kunt focussen op het leveren van kwalitatieve zorg aan je cliënten.

 • Wat houdt de wet DBA in?
 • Kan ik als zelfstandig zorgverlener werken volgens de wet DBA?
 • Wat zijn de risico’s van werken als zelfstandige zonder hierbij de wet DBA in acht te nemen?
 • Welke stappen moet ik ondernemen om te voldoen aan de wet DBA?
 • Hoe kan YuCo Medical Consultancy mij helpen met de wet DBA?
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn opdrachtgever als ik niet voldoe aan de wet DBA?
 • Zijn er uitzonderingen of speciale regels voor zelfstandigen in de zorg?
Wat houdt de wet DBA in?

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is ingevoerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze wet verplicht opdrachtgevers en opdrachtnemers om samen vast te stellen of er sprake is van een dienstverband of zelfstandigheid. Het doel is om te zorgen dat er geen verkapte dienstverbanden bestaan, waarbij zelfstandigen feitelijk hetzelfde werk doen als werknemers, maar zonder bijbehorende rechten en zekerheid.

Kan ik als zelfstandig zorgverlener werken volgens de wet DBA?

Ja, je kunt als zelfstandige werken in de zorg onder de wet DBA. Het is echter belangrijk om te zorgen dat jouw werkrelatie voldoet aan de criteria die de wet stelt om als zelfstandige te worden beschouwd. Dit betekent dat je zelfstandig moet werken, zonder hiërarchische relatie met de opdrachtgever, en dat je eigen tarieven en werktijden kunt bepalen. Voor meer informatie en begeleiding kan YuCo Medical Consultancy je helpen bij het inrichten van jouw werkzaamheden conform de wet DBA.

Wat zijn de risico’s van werken als zelfstandige zonder hierbij de wet DBA in acht te nemen?

Als je werkt zonder de regels van de wet DBA in acht te nemen, loop je het risico dat de Belastingdienst jouw werkrelatie met de opdrachtgever aanmerkt als een dienstverband. Dit kan leiden tot naheffingen en boetes voor zowel jou als je opdrachtgever. Het is daarom cruciaal om een correcte modelovereenkomst te hebben die aangeeft dat jouw werkzaamheden als zelfstandige worden uitgevoerd.

Welke stappen moet ik ondernemen om te voldoen aan de wet DBA?

Om te voldoen aan de wet DBA, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen: 1. Sluit een modelovereenkomst af met je opdrachtgever die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 2. Zorg dat je daadwerkelijk werkt als zelfstandige, wat betekent dat je zelfstandig beslissingen neemt over je werk en geen instructies ontvangt van je opdrachtgever. 3. Documenteer je werkzaamheden goed en houd duidelijk bij welke opdrachten je hebt uitgevoerd en onder welke voorwaarden. 4. Raadpleeg een specialist, zoals YuCo Medical Consultancy, om ervoor te zorgen dat je alle vereiste stappen correct doorloopt en voldoet aan de geldende regels.

Hoe kan YuCo Medical Consultancy mij helpen met de wet DBA?

YuCo Medical Consultancy kan je voorzien van uitgebreide informatie en adviezen over hoe je kunt voldoen aan de eisen van de wet DBA. Zij kunnen je helpen bij het opstellen van de juiste modelovereenkomsten, het inrichten van je administratie en het geven van voorlichting over je rechten en plichten als zelfstandige in de zorg. Hoewel zij niet als bemiddelaar optreden, kunnen zij wel een essentiële rol spelen in het informeren en begeleiden van jouw zelfstandige praktijkvoering.

Wat zijn de gevolgen voor mijn opdrachtgever als ik niet voldoe aan de wet DBA?

Als je niet aan de wet DBA voldoet, kan dit ook gevolgen hebben voor je opdrachtgever. De Belastingdienst kan besluiten dat er sprake is van een verkapt dienstverband, waardoor je opdrachtgever loonbelasting en premies werknemersverzekeringen moet betalen, mogelijk met terugwerkende kracht. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële risico’s voor je opdrachtgever. Het is daarom in ieders belang om de wet DBA correct na te leven.

Zijn er uitzonderingen of speciale regels voor zelfstandigen in de zorg?

Er zijn geen specifieke uitzonderingen voor zelfstandigen in de zorg met betrekking tot de wet DBA. Net als in andere sectoren, moeten zelfstandigen in de zorg voldoen aan de algemene criteria die door de wet worden gesteld. Wel kan de zorgsector unieke uitdagingen en situaties kennen, waarvoor specialistische kennis en begeleiding nodig kan zijn. YuCo Medical Consultancy is bekend met deze sector en kan je helpen bij het navigeren door de specifieke eisen en regels die voor zorgverleners van toepassing zijn.

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via:

mail: info@yucomedical.nl
telefoon: 076 – 88 71 313
of via ons contactformulier

Sitemap

Wil je op de hoogte gehouden worden?

meld je dan aan voor onze nieuwsbrief:

  YuCo Medical … een bewuste keuze

  YuCo Medical is NEN 4400-1 gecertificeerd en heeft het SNA Keurmerk!

   

  sna